Zeer tevreden over de snelle levering en de vlotte service van Jacobs beveiliging. Als je een alarm nodig hebt, een echte aanrader!

Bert Wilmssen

Ontdek wat u nodig heeft!

Doe onze veiligheidscheck!

Servicecontract

Door het gebruik van hoge kwaliteitsmaterialen is de kans op valse alarmen uiterst klein. Toch is het belangrijk om u als klant een aangepaste service aan te bieden.

Onze servicecontracten omvatten:

  • 7 dagen op 7 – 24 uur op 24 bereikbaar bij technische problemen.
  • Telefonische assistentie bij technische problemen.
  • Voorrang voor depannage bij technische problemen.
  • Jaarlijks een gratis onderhoud, waarbij alle detectoren gereinigd worden en terug afgesteld. Opvolging van batterijen.
  • Gunstiger uurtarief bij depannages.

Voor een INCERT-conformiteitsverlag is een servicecontract verplicht.

Wij willen u informeren over de verantwoordelijkheid die de gebruiker heeft om jaarlijks het alarmsysteem te onderhouden. Het onderhoud bestaat uit het nazicht of het alarmsysteem en de installatie ervan nog beantwoordt aan de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007. Daarbij moet men ook jaarlijks nagaan of het alarmsysteem geen valse alarmsignalen genereert en/of het alarmsysteem wel degelijk het juiste alarmsignaal genereert bij binnendringing.

Bij ons servicecontract zit een jaarlijks onderhoud inbegrepen, waarmee wij u helpen om uw verantwoordelijkheid als gebruiker van een alarmsysteem na te komen. Tevens leveren wij bij het onderhoud een attest af, waaruit blijkt dat de nodige controles werden uitgevoerd.

Offerte aanvragen Download e-book