Inbraakbeveiliging

In de loop der jaren is er heel wat regelgeving opgemaakt over inbraakbeveiliging. De belangrijkste wetgeving is de wet Tobback, daterend van 10 april 1990. Dit is de toonaangevende wet aangaande de reglementeringen over inbraakbeveiliging.
Hierin worden o.a. volgende punten vastgelegd:

  • De verplichtingen van de gebruiker van het alarmsysteem:
    bv: aangifte doen van het alarmsysteem en jaarlijks het systeem onderhouden.
  • De erkenning van de beveiligingsonderneming:
    Een beveiligingsonderneming moet aan verschillende reglementeringen voldoen, bijvoorbeeld 24u op 24u permanentie, confidentieel omgaan met informatie, … Elke tien jaar worden deze ondernemingen terug gecontroleerd of ze aan deze voorwaarden nog voldoen.
  • De verplichte opleidingen van het personeel binnen de beveiligingsondernemingen. De zaakvoerder, commercieel adviseurs en installateurs moeten op regelmatige basis opleidingen volgen. Ook dit wordt opgevolgd door FOD Binnenlandse Zaken.

Aangifte van een alarmsysteem

Wie moet aangifte doen?

Het KB legt deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk bij de gebruiker van het systeem. Voor niet aangesloten alarmsystemen op een meldkamer is dat de gebruiker. Dat betekent bijvoorbeeld dat een alarmsysteem in een huurwoning door de huurder moet gemeld worden en niet door de verhuurder.

Alarmsystemen die aangesloten zijn aan een meldkamer, worden automatisch door de meldkamer aangemeld.

Hoe moet de gebruiker de aangifte doen?

Gebruikers moeten de aangifte doen via het internet, op het elektronische loket van de Federale Politie op www.police-on-web.be

Dit kan op twee manieren ofwel met een persoonlijke token ofwel met uw elektronische identiteitskaart.

Wanneer moet het alarmsysteem aangegeven worden?

Nieuwe alarmsystemen moeten binnen de tien dagen na hun indienststelling aangegeven worden.

Wanneer de aard van een bestaand, en aangegeven alarmsysteem door de jaren heen verandert of wanneer de aard van het risico bijvoorbeeld verandert, dienen deze wijzigingen opnieuw binnen de tien dagen na de wijziging aangegeven te worden.

Wanneer een alarmsysteem buiten dienst gesteld wordt, moet dit ook gemeld worden binnen de tien dagen.

Wat met huurwoningen? Zoals al eerder vermeld moet niet de verhuurder, maar de huurder de aangifte doen. Wanneer de huurovereenkomst dan afloopt, moet de vertrekkende huurder het aanwezige alarmsysteem in zijn hoofde afmelden bij het meldpunt. De nieuwe huurder heeft vervolgens tien dagen de tijd, na het betrekken van de woning, om op zijn beurt het alarmsysteem weer aan te geven.

Deze regeling telt trouwens ook wanneer het huis door verkoop van eigenaar verandert. In dat geval meldt de verkoper het systeem af, en meldt de nieuwe eigenaar het systeem opnieuw aan, binnen de tien dagen na het betrekken van de woning.

Jaarlijkse bevestiging

Na de aangifte bij indienststelling moet de ingegeven informatie ook jaarlijks bevestigd worden. Dat verhindert dat de databank ‘vervuilt’ met verouderde gegevens. Jaarlijks wordt er naar alle gebruikers een email verzonden, met vraag om de gegevens te actualiseren dan wel te bevestigen. Blijft die email zonder reactie, dan zullen de gegevens van het alarmsysteem op termijn geschrapt worden.

Terug naar helpdesk