Brandbeveiliging

Omdat het als eigenaar van een pand niet altijd evident is om aan alle regels i.v.m. brandveiligheid te voldoen is het aan te raden om reeds in de bouwfase hier aandacht aan te geven.

Hieronder vindt u de voornaamste factoren waarmee men rekening moet houden.

De wetgever legt een aantal verplichtingen op aangaande elektronische beveiliging met betrekking tot branddetectie. Een beperkt aantal panden krijgt het label ‘hoog risico’. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, rusthuizen, hotels, hoge gebouwen, …

Naast deze verplichtingen gelden ook een aantal regels i.v.m. het evacueren van personen in geval van brand.

Rookmelders in woningen

Vlaams gewest

Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn met minstens 1 rookmelder per verdieping. Alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder, deze moet geplaatst worden door de eigenaar van het pand.

Waals gewest

Nieuwbouwwoningen en appartementen moeten voorzien zijn met minstens 1 rookmelder per 80 m2 per verdieping. Alle huurwoningen moeten nu reeds voorzien zijn van een rookmelder, deze moet geplaatst worden door de eigenaar van het pand.

Brussels gewest

Alle woningen moeten voorzien zijn van een rookmelder in elk lokaal op het evacuatietraject. D.w.z. elke ruimte die men moet doorlopen om vanuit de slaapkamers de buitendeur van de woning te bereiken. Deze moeten geplaatst worden door de eigenaar van het pand.

Brandweer

Naast deze wetgeving is de brandweer verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun district. Bij het openen van een gebouw voor professioneel gebruik of voor meerdere woningen is een goedkeuring van de brandweer verplicht. Dit advies moet men volgen anders kan de burgemeester van uw gemeente het gebruik van het gebouw verbieden.

De brandweer zal rekening houden met de structuur van het gebouw, het evacueren van de personen, de toegang voor de brandweer, de opslag van gevaarlijke producten en dergelijke.

ARAB

Stelt u personeel te werk in uw gebouw dan moet men tevens rekening houden met het ARAB. Deze wet omschrijft de minimum maatregelen die men als onderneming moet stellen ter bescherming van zijn personeel. In hoofdzaak gaat dit over het plaatsen van een degelijk evacuatiesysteem en het houden van evacuatieoefeningen.

Verzekeringen

Naast de wet en de brandweer zijn er tevens de verzekeringsmaatschappijen. Zij zullen bij een eventuele brand de schade moeten betalen en hebben er dus alle belang bij deze schade tot een minimum te beperken. Ook zij kunnen dus bijkomende voorwaarden stellen betreft de brandbeveiliging. Zoals bijvoorbeeld: plaatsen van bijkomende branddetectie of sprinkler installatie, extra blusmiddelen, ….

NBN S21-100

In adviezen van de brandweer en in lastenboeken wordt regelmatig verwezen naar de NBN-100 norm. Deze norm omschrijft in detail hoe het branddetectiesysteem moet worden opgebouwd. Hoe en waar moeten de detectoren geplaatst worden, welke bekabeling moet er worden voorzien, welke noodvoeding moet de centrale bezitten en zo meer.

Al onze projecten van brandbeveiliging worden volgens deze norm opgebouwd. Heeft u vragen i.v.m. de brandveiligheid van uw pand, dan kan u advies inwinnen bij onze beveiligingsadviseur of bij uw lokale brandweer.

Terug naar helpdesk