Camerabewaking

Sinds begin 2007 is er een nieuwe wet aangaande de camerabewaking. Hierin wordt duidelijk vermeld waar men camera’s mag plaatsen en waar dit wordt beschouwd als een inbreuk op de privacy.

Tevens moet men iedere installatie van camera’s dit melden aan de privacy commissie.

Het plaatsen van camera’s in openbare ruimtes, winkels, bedrijven, … is wettelijk gereglementeerd. Als eigenaar van het camerabewakingssysteem heeft u bepaalde verplichtingen.

Als u een camerasysteem plaatst moet men iedereen die gefilmd kan worden daarover inlichten:

  • Voor derden is het uithangen van een bord met vermelding camerabewaking voldoende.
  • Is er personeel aanwezig moet dit in overleg gebeuren met het personeel. Verplicht te bespreken op de ondernemingsraad. Het is dan zeer belangrijk het doel van de camerabewaking te omschrijven.

De bewaartermijn van de beelden is nooit meer dan één maand. Behalve als de beelden feiten hebben waargenomen die kunnen dienen als bewijsvoering. Dan mogen deze specifieke beelden extern bewaard blijven.

Over de aangifte van het systeem bij FOD Binnenlandse zaken vindt u meer uitleg bij de handleidingen.

Tips

Niet alle camera’s moeten zichtbaar zijn. U kan bijvoorbeeld twee zichtbare camera’s opstellen en een aantal verborgen. Dit mag zolang u maar duidelijk maakt dat er camerabewaking aanwezig is.

Terug naar helpdesk